Sunday, February 7, 2016

เงินฝากประจำธนาคารกสิกรไทย อัพเดทเดือน มกราคม 2559


สวัสดีค่ะ การออมเงินอย่างมีจุดมุ่งหมาย คือวิถีทางหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต ด้วยบัญชีเงินฝากประจำ ออมเงินตามกำหนดเวลา เงินก้อนผลิดอกออกผล รับดอกเบี้ยสูงกว่าในอัตราที่แน่นอน สร้างหลักประกันความมั่นคงในอนาคต และวันนี้ทาง ProFin.in.th ได้รวบรวมโปรโมชั่นและรายละเอียดต่างๆ ของการเปิดบัญชีฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย มาให้เพื่อนๆ ได้ลองเลือกกันดูค่ะ ซึ่งอัตราดอกเบี้ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะ ตามประกาศของธนาคารเลย เราจึงต้องมาทำการอัพเดททุกเดือนนิดหนึ่ง เพื่อที่จะได้เลือกเปิดบัญชีเงินฝากที่เหมาะกับเราได้ค่ะ

เงินฝากประจำ (Fixed Deposits)
บัญชีเงินฝากที่สะดวกสบายฝากถอนได้ทุกสาขาทั่วประเทศ รับดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ ในอัตราที่แน่นอน สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้  สามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ปรับและต่อสมุดคู่ฝากได้ทุกสาขาทั่วประเทศ คุณสามารถเลือกเก็บออมเงินได้ตามกำหนดเวลาที่แน่นอน 3, 6, 12 หรือ 24 เดือน และจะรับดอกเบี้ยตามอัตราดังต่อไปนี้ค่ะ
ระยะเวลาฝาก
อัตราดอกเบี้ย
3  เดือน
0.90%
6  เดือน
1.15 %
12  เดือน
1.30 %
24  เดือน
1.45 %

การจ่ายดอกเบี้ย บัญชีเงินฝากประจำ 3, 6 และ 12 เดือน จะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด ถ้าเป็นบัญชีเงินฝากประจำ 24 เดือนจะจ่ายดอกเบี้ยทุก 12 เดือนค่ะ สำหรับระยะเวลาการฝาก 3 เดือนในกรณีเบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย  สำหรับบัญชีเงินฝาก 6, 12 หรือ 24 เดือน ถ้าฝากเกิน 3 เดือน แต่ถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด บุคคลธรรมดาเสียภาษีดอกเบี้ยรับ ร้อยละ 15 ตามกฎหมายนะคะ

เงินฝากประจำทวีทรัพย์ (Taweesup Special Fixed Deposit)
เก็บออมอย่างมีจุดมุ่งหมาย ฝากในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือน รับดอกเบี้ยสูงกว่า....รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ย สร้างอนาคตมั่นคงอย่างมั่นใจด้วยเงินฝากทวีทรัพย์ ท่านสามารถจัดสรรเงินออมได้อย่างสม่ำเสมอ ในจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน เพียงเปิดบัญชีขั้นแค่ 500 คุณก็จะมีเงินก้อนเพื่อใช้จ่ายตามเป้าหมาย เมื่อคุณฝากครบกำหนด 24 เดือน ไม่ต้องเสียภาษีจากดอกเบี้ยที่คุณได้รับเมื่อครบกำหนด อัตราดอกเบี้ยสูง จะสูงขนาดไหนไปดูกันเลยค่ะ
ระยะเวลาฝาก
วงเงินที่ฝาก
อัตราดอกเบี้ย
24  เดือน
500 – 25,000 บาท
2.25 %

                 
                  สำหรับบัญชีเงินฝากประจำทวีทรัพย์ก็เป็นอีกหนึ่งประเภทบัญชีเงินฝากที่ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดเช่นกันค่ะ กรณีที่ฝาก 3 เดือน แต่เบิกถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดฝาก ธนาคารจะไม่จ่ายดอกเบี้ย  แต่ถ้าฝากเกิน 3 เดือน แต่ถอนก่อนครบกำหนด ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมดา ตามประกาศ โดยคำนวณดอกเบี้ยตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง  แต่อย่าลืมนะคะเมื่อฝากไม่ครบกำหนด ธนาคารก็จะหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 15 ด้วยเช่นกันค่ะ
เงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ (Super Senior Time Deposit)
ให้ทุกท่านก้าวเข้าสู่วัยเกษียณได้อย่างมั่นใจ วางแผนบริหารเงินบำเหน็จ บำนาญอย่างมั่นคง ด้วยบริการบัญชีเงินฝากประจำซูเปอร์ ซีเนียร์ ที่ให้ดอกเบี้ยสูง มีเงินใช้ทุกเดือน พร้อมอุ่นใจกับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และค่ารักษาพยาบาลตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก จุดเด่นก็คือฝากประจำ 30 เดือน สำหรับผู้ที่มีอายุ 55 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ดอกเบี้ยสูง โอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวันให้ใช้จ่ายทุกเดือน แถมฟรีอีกแล้วค่ะ ประกันภัยอุบัติเหตุสูงสุดถึง 3,000,000 บาท พร้อมประกันภัยกระดูกแตกหัก และค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ 10,000 บาทต่อครั้ง ในสถานพยาบาลคู่สัญญา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อรายบุคคล เราจะได้รับดอกเบี้ยเท่าไหร่ไปดูกันค่ะ
ระยะเวลาฝาก
วงเงินที่ฝาก
อัตราดอกเบี้ย
30 เดือน
1 แสน – 3 ล้านบาท
1.60 %


สิทธิประโยชน์เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 55-70 ปี ความคุ้มครองประกันภัย ในกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา  หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุจะได้รับเท่ากับยอดเงินฝากในบัญชีและสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท กรณีจากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกายโดยเจตนาจะได้รับ 10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท กรณีขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ จะได้10% ของยอดเงินฝาก สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท หากกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ รวมไม่เกิน 10% ของยอดเงินฝาก หรือสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ไม่เกิน 10,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งนะคะ
เงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ (Flexible Fixed Deposit plus Family Protection)
เรามาพบกับเงินฝากประจำประเภทใหม่ ไฉไลกว่าเดิม เพิ่มเติมคือให้ดอกเบี้ยดี้ดี  ฟรีประกันอุบัติเหตุ  และสภาพคล่องสูงสุด เพื่อการวางแผนการเงินเตรียมพร้อมรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นเร่งด่วนทางการเงิน ซึ่ง คุณจึงควรมีเงินเก็บสำรองเผื่อฉุกเฉินสำหรับครอบครัวไว้ประมาณ 3-6 เท่าของรายจ่ายในแต่ละเดือน และสามารถเบิกถอนได้ในยามที่จำเป็น เพื่อชีวิตที่มั่นใจ ลักษณะเด่นก็คือ เป็นเงินฝากประจำ ระยะเวลาฝาก 9 เดือน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 9,000 บาท อัตราดอกเบี้ยเงินฝากคล่องตัว จะคล่องตัวขนาดไหนไปดูกันได้เลยค่ะ 
ระยะเวลาฝาก
วงเงินที่ฝาก
อัตราดอกเบี้ย
9  เดือน
9,000 – 1 ล้านบาท
1.25  %


การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลฟรีเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีอายุระหว่าง 16-70 ปี วงเงินคุ้มครอง 2 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากประจำคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ และสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล ความคุ้มครอง ในกรณีการเสียชีวิตและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ หรืออุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ และการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างการโดยเจตนา จะคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ความคุ้มครองจะเริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีเงินฝากประจำเผื่อฉุกเฉิน และจะสิ้นสุดความคุ้มครองเมื่อผู้ฝากเงินปิดบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจ หรือผู้ฝากเงินมีอายุเกิน 70 ปี แต่ธนาคารจะไม่คุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุหากผู้ฝากเงินมียอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 9,000 บาท
ในกรณีที่ฝากไม่ถึง 3 เดือน รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน ถ้าหากฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบกำหนด รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน ถ้าผู้ฝากถอนเงินก่อนครบกำหนดรวมกันเกินกว่า 2 ครั้ง ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยสำหรับยอดเงินที่ถอนในอัตราร้อยละ 0.50 ต่อปี ตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง และได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 2 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีเงินฝากคล่องตัว ครอบครัวอุ่นใจและสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อรายบุคคล
แถมให้อีกแล้วค้า สำหรับใครยังไม่จุใจกับบัญชีฝากประจำของธนาคารกสิกรไทย วันนี้มีของแถมแบบเงินฝากออมทรัพย์มาให้ได้รู้จักกัน เผื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตัดสินใจออมเงินกันนะคะ
เงินฝากออมทรัพย์ (Savings Deposits)
ฝาก ถอน ออมเงิน หมุนเวียนบัญชีได้อย่างคล่องตัว ด้วยสาขาธนาคารที่มีทั่วประเทศ ดอกเบี้ยในบัญชีเพิ่มพูนทุกวัน ด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกสิกรไทย ใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย เบิกถอนเงินได้ที่ K-ATM หรือทำรายการอื่นๆ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารสะดวกสบายคล่องตัว ฝากถอนได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนครั้งและจำนวนเงิน ทุกสาขาทั่วประเทศดอกเบี้ยเพิ่มพูนทุกวัน เงินเข้าบัญชีทุกๆ สิ้นงวดบัญชี (เดือนมิถุนายน และธันวาคม) สามารถใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อ หรือค้ำประกันได้อีกด้วย ใช้ร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตกสิกรไทย ที่ผูกกับบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ได้
v เปิดบัญชีขั้นต่ำเพียงแค่ 500 บาทเท่านั้น ก็จะได้รับดอกเบี้ย 0.50 % ต่อปี กันได้เลย
สามารถทำรายการทางการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฝากเงิน ถอนเงิน โอนเงิน ชำระค่าสินค้าและบริการ ได้สะดวกยิ่งขึ้นผ่านสาขาธนาคารกสิกรไทยทั่วประเทศ หรือ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ได้แก่ K-ATM (บริการธนาคารทางเอทีเอ็มกสิกรไทย)  / K-CDM (บริการรับฝากเงินสดอัตโนมัติกสิกรไทย) / K-Contact Center (บริการธนาคารทางโทรศัพท์กสิกรไทย) โทร.0 2888 8888 / K-Cyber Banking  (บริการธนาคารทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย) หรือ K-Mobile Banking(บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือกสิกรไทย) หรือใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ เพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์มือถือ ต่อสมุดคู่ฝากได้ทุกสาขาทั่วประเทศ ถอนเงินต่างสาขาได้สูงสุดวันละ 2,000,000 บาท โดยใช้สมุดคู่ฝากและบัตรประชาชน ถอนเงินผ่านเครื่องเอทีเอ็มได้สูงสุดวันละ 200,000 บาท
แถมค่ะ แถมสุดท้ายสำหรับวันนี้ ง่ายๆ และแม่นยำกับสูตรคำนวณดอกเบี้ยค่ะ
( เงินต้น x อัตราดอกเบี้ย x ระยะเวลาฝากจริง(วัน)) / ( 100 x จำนวนวันในปีปฏิทินนั้นๆ)
เป็นยังไงบ้างค่ะ สรุปอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำของธนาคารกสิกรไทยประจำเดือน มกราคม 2559 หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้อ่านที่กำลังมองหาที่ฝากเงินแบบบัญชีฝากประจำ ให้ท่านตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะ สุดท้ายนี้ ใครชอบบทความนี้ อยากลืมกด Like กด Share ให้ญาติสนิท มิตรสหาย คนที่ท่านรักได้อ่านกันด้วยนะคะ ทีมงาน iMoney.in.th ขอกล่าวคำว่า สวัสดีค่ะ